Sala Rovira

des de 1942

La Sala Rovira va ser inaugurada el 14 de novembre de 1942 a l’històric establiment de la Rambla de Catalunya 62. Especialitzats en il·lustradors del primer terç del s. XX, la sala ha presentat centenars d’exposicions amb un denominador comú: obra original sobre paper i de petit format (dibuix, aquarel·la, tintes i guaixos, entre altres). També s’hi ha exhibit pintura (Tatiana, Carles Cardellà, Francesc Espriu), escultura (Rosa Serra), esmalts (Montserrat Mainar, Perote Armengol, Rosa Gelpí) i molts altres artistes.

1942 - 1965

Des dels inicis, l’establiment gaudeix d’una tradició a la zona, ja que els seus orígens es troben a la impremta i la papereria que el seu fundador, Segimon Rovira i Bori, instal·là l’any 1927 al mateix immoble.

En un primer període (1942-1965), assoliran un gran ressó les exposicions de Ricard Opisso, Lola Anglada i Emili Grau Sala.

1965 - 1980

En la segona etapa, del 1965 al 1980, es consolida el dibuix gràcies a la gestió del seu fill Antoni Rovira Juyol.

Destaquen les exposicions d’artistes del primer quart de segle com Lluís Bagaria, Xavier Gosé, Ismael Smith, Torné-Esquius, Junceda, Llaverias i Cornet, que es compaginaran amb altres dibuixants d’etapes més recents.

1980 - actualitat

Des de l’any 1980, Segimon Rovira i Cambra, fill d’Antoni i nét del fundador s’ha fet càrrec de la Sala, tot seguint la línia ja marcada pels seus antecessors, dóna a conèixer il·lustradors actuals, relacionats amb llibres infantils i juvenils, diaris, revistes: Cesc, Carme Solé Vendrell, Joma, Fina Rifà, Francesc Rovira, Jesús Gabán, Cristina Losantos, Jordi Vila Delclós, Montse Tobella i Maria Espluga, entre d’altres. El febrer de 2012 tanca l’històric establiment de Rambla de Catalunya.

A través de l’espai web continua oferint mostres dels artistes més representatius.